Årlige priser


Aktivt medlemskab -
800,-
Familie medlemskab -
1350,-
Passivt medlemskab -
400,-


Kontingent betales 1. jan, 1. april, 1. juli og 1. oktober